MienskipsEnergie wat is dat ?

[Door: LECO, via leco-energie.nl]

Recent heeft LECO een artikel op de website gezet, dat er in Opsterland op het gebied van het duurzamen veel op het programma staat.

Het heeft wat lang geduurd, maar uiteindelijk is het dan zo ver. Als de subsidieaanvraag voor duurzame energie (bekend als SDE+) wordt toegekend, dan is LECO er klaar voor om ruim 8000 zonnepanelen te plaatsen op 6 daken van bedrijfsgebouwen in Gorredijk. Een goed begin. Dit is de 1e fase, want LECO zal in de 2e helft van 2016 de volgende fase voor plaatsing van zonnepanelen voorbereiden. Het streven is om in 2016 20.000 zonnepanelen te plaatsen. Dit is nu van onderop en vanuit de mienskip dat plannen worden gemaakt.

Vanmorgen stond er in de LC een artikel dat er in de provincie Groningen mogelijk de grootste zonneweide van West-Europa wordt gerealiseerd. Werk van een projectontwikkelaar,maar hoe zit dat met het draagvlak van dce bevolking en profiteren de inwoners van het gebied ervan. Werkt deze projectontwikkelaar ook zo als een lokale energiecooperatie die zonder winstoogmerk de dorpen wil verduurzamen ende opbrengsten ook in die dorpen ten goede wil laten komen.

LECO zal binnenkort op deze website een artikel plaatsen op welke wijze zij de winsten, die overigens in het begin gering zijn, aan de Mienskip in de dorpen wil teruggeven. De voorzieningen en de verenigingen in de dorpen staan vanwege allerlei overheidsbezuinigingen nu al onder druk. Teruggave aan de dorpen van de gemaakte winsten kan dat mogelijk wat beter opvangen.

LECO zal alle gelegenheden uitbuiten om het doel van Mienskipsenergie onder de aandacht te brengen. Op het briefpapier van LECO en bij alle correspondentie zal het logo als beeldmerk van en voor de Mienskip worden uitgebeeld.

Door op de volgende tekst te klikken “Mienskipsenergie” kunt u de eerste publicatie lezen. Wij wijzen u ook nog op een documentaire “Fryslan DOK: Feroarkreft”die op zaterdag 27 februari a.s. te zien is op Nederland 2 om 15.30 uur.

Over de auteur

EWPFRL@dmin

Bekijk alle posts