Oproep tot aanmelding Energie Neutrale Gemeenschappen

Raerd, 18 februari 2015

Energieneutrale dorpen & buurten

Afgelopen jaren werkten we samen met dorpen en buurten aan diverse energieprojecten. Wat begon met gezamenlijke inkoop van zonnepanelen is het bij sommige initiatiefgroepen doorontwikkeld tot bijvoorbeeld een lokaal energiebedrijf. Een aantal dorpen en buurten spreken zelfs de ambitie uit om helemaal zelfvoorzienend te worden. Een ambitie die niet binnen een jaar gerealiseerd is maar waarin we dit jaar wel stevige stappen kunnen zetten.
We blijven alle dorpen & buurten bijstaan met raad en daad maar besteden in 2015 bijzondere aandacht aan deze kleine groep koplopers. Samen met deze kleine groep dorpen werken we aan inspirerende voorbeelden in onze eigen provincie.

Ons aanbod

Zijn jullie dé pioniers van Fryslân op het gebeid van duurzame energie?
Dit is ons aanbod voor 2015:

  • Een inspirerende excursie naar een (bijna) zelfvoorzienend dorp (bijvoorbeeld in Duitsland)
  • Onderzoek naar mogelijkheden in de directe omgeving (Per dorp / buurt)
  • Procesondersteuning van professionals
  • Inzet van deskundigen met specifieke kennis van techniek en/of methoden
  • Ontwikkelen van een business cases
  • Kennisuitwisseling met andere pioniers uit Fryslân (community of practice)

 

Aanmelden

Meldt uw dorp aan op onze website van Doarpswurk door hier te klikken. Let op! Er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar daarom gelden er enkele selectiecriteria:

  1. Een stevig kader met een heldere visie van de initiatiefgroep
  2. Reeds succesvolle projecten afgerond / lopend
  3. Veel draagvlak in dorp of buurt
  4. Voldoende bestuurlijk draagvlak/ passend bij het beleid van de gemeente

Voldoet uw dorp aan de bovengenoemde criteria? Geef u dan op.

We organiseren op woensdag 25 maart van 19:30 tot 21:00 uur een informatiebijeenkomst voor de dorpen en buurten die zich hebben opgegeven.
Locatie: Kantoor Doarpswurk, Buorren 28, 9012 DH Raerd.

Voor meer informatie stuurt u een email met daarin uw contactgegevens en uw vragen naar:
energiewerkplaats@netwerkduurzamedorpen.nl
We nemen dan contact met u op.

Over de auteur

EWPFRL@dmin

Bekijk alle posts