Energiewerkplaats op site ‘Gemeenten van de Toekomst’

Op de website ‘Gemeenten van de Toekomst’ (een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) staat een interview met Jaap Koen Bijma over de Energiewerkplaats Fryslân:

De Friezen ontwerpen en dragen energieprojecten zelf, met hulp van de Energiewerkplaats

In Friesland gaat de gemeenschap zelf op zoek naar duurzame energieoplossingen die passen bij hun leefomgeving. De Energiewerkplaats Fryslân ondersteunt en adviseert lokale initiatieven hierin al sinds 2011. Dat betekent meer eigen regie, inspraak en uitvoering door de burger zelf. Betrokken adviseur Jaap Koen Bijma vertelt wat er al is bereikt en voor welke uitdagingen het samenwerkingsverband nu staat.

Lees meer

 

Over de auteur

EWPFRL@dmin

Bekijk alle posts