Nieuwe opgave Fryske Mienskip

Het klimaatakkoord is geratificeerd!

Vanaf nu is dit de opgave waar we met de Fryske mienskip aan werken:

“Alle landen verplichten zich in de Overeenkomst tot het nemen van maatregelen om hun broeikasgasuitstoot te beperken (mitigatie), op een manier die hun hoogst mogelijke ambitie weerspiegelt.”

Bovenste quote legt uit dat wij verder gaan met waar wij al mee bezig waren; Fryslân verduurzamen en er voor zorgen dat de broeikasgasuitstoot sterk verminderd wordt! Samen met de vele initiatieven, energiecoöperaties en inwoners van Fryslân werken we aan een fossielvrije toekomst.

Dat gaat ons zeker lukken want vorige week werd al bekend dat er een nieuw garantiefonds komt voor Friese energieinitiatieven. Dus de komende tijd gaan we nog harder aan de slag!

Wilt u ook aan de slag, helpen of meer informatie? Neem contact met ons op, lees ons nieuws of bezoek Ús Koöperaasje en Ljipstergea!

Lees hier de toelichting op het Klimaatakkoord; pagina 5.
Alle moties en stukken nalezen kan hier