Informatie

Samen bereik je meer dan alleen. Dat geldt zeker voor het opwekken van zonne-energie. Samen opwekken is gezelliger, efficiënter en makkelijker. MienskipsEnergie MienskipsEnergie is een nieuwe werkwijze voor gemeenschappen om gezamenlijk beslissingen te nemen over energievraagstukken in de eigen omgeving en daar zelf uitvoering aan te geven. Op deze pagina lees je meer over de ervaringen … Meer lezen over Informatie