Wat doet Energiewerkplaats Fryslân

Er gebeurt niets zonder initiatiefnemers! Er is een groeiend aantal initiatieven in Friese dorpen en wijken gericht op energiebesparing, in- en verkoop van duurzame energie, het starten van een eigen energiecoöperatie of bijvoorbeeld het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen.

Doarpswurk, de Friese Milieu Federatie en Ús Koöperaasje werken samen bij het ondersteunen van initiatiefnemers en werkgroepen uit dorpen en wijken. Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat om initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van een duurzame samenleving op lokaal niveau.

Naast het regelmatig aanbieden van netwerkbijeenkomsten waarbij initiatiefnemers elkaar ontmoeten, ideeën delen en elkaar inspireren, worden initiatieven bijgestaan met raad en daad.

Door o.a.:

  • Vinden van antwoorden op inhoudelijke en organisatorische vragen, zoals: Hoe koop ik gezamenlijk zonnepanelen in?, Hoe kan ik gebruik maken van het verlaagd belastingtarief als energiecoöperatie?, Hoe start ik een initiatief?, Hoe krijg ik meer mensen betrokken bij het initiatief?
  • (laten) uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken. We ondersteunen bij het (op)stellen van de juiste onderzoeksvragen en leggen de verbinding tussen de initiatieven relevante marktpartijen
  • Opstellen van project- en businessplannen
  • Zoeken naar (co)-financieringsbronnen voor zowel de voorbereiding  als de realisatie van concrete uitvoeringsprojecten en ook voor de benodigde ‘hardware’ voor de opstart en het voortbestaan van het initiatief
  • Vinden van en samenwerken met stakeholders zoals gemeente, kennis instellingen, provincie, marktpartijen
  • Samenwerken met de stakeholders

 

Wij helpen jullie graag en komen langs voor specifieke vragen!

Meer weten?

Doarpswurk
Jaap Koen Bijma
0566-625011
06-51405141
energiewerkplaats [at] netwerkduurzamedorpen.nl

 


 

Wat kan ik doen

Informatie