Lokale Energie Monitor 2020: Impact energiecoöperaties neemt komende jaren flink toe

Bijna 100.000 deelnemers aan lokale energieprojecten De (maatschappelijke) impact van Nederlandse energiecoöperaties stijgt. De 623 energiecoöperaties die ons land inmiddels rijk is, drukken een steeds grotere stempel op de energietransitie.

Uitnodiging: De kansen van de energietransitie voor Fryslân

Ben jij al bekend met de Fryske Energie Alliantie (FEA)? De FEA is een samenwerking van 11 organisaties in Fryslân. Samen willen zij de energietransitie tot een succes maken voor

Stienzer Energykoöperaasje aan de slag met Energiemix Methode

Het energieverbruik verlagen en de energie die nodig is duurzaam opwekken. Dat is het streven van de Stienzer Energykoöperaasje U.A.. Met behulp van de Energiemix Methode (EMM) van de Energiewerkplaats werden de eerste contouren

Stiens verder met Energiemix Methode

De Energie Werkplaats Fryslân heeft in Stiens, ondanks deze bijzondere tijden, een geslaagde 2e sessie van de Energie MixMethode uitgevoerd. In een corona-verantwoorde opzet heeft een groep dorpsgenoten vanuit de

Stroomtuin geeft IJlst energie

Stroom uit eigen omgeving is een wens die in steeds meer dorpen, wijken en steden opmaat vindt. IJlst is sinds deze zomer al een mooi eind op weg met deMienskipsenergie; rechtvaardige duurzaamheid

Een volmondig JA! voor de energietransitie. Maar dan wel een eerlijke verdeling van lusten, lasten en zeggenschap! De Energiewerkplaats zet zich in voor vrijwilligers die in dienst van het algemeen belang, in hun eigen directe leefomgeving, de energietransitie willen vormgeven. We hebben voor vrijwilligers een compleet proces ontwikkeld, van visievorming tot realisatie.

Visievorming

Hoe kunnen we als dorp energieneutraal worden? Wat komt daar allemaal bij kijken hoe komt dat er uit te zien in het dorp?
De Energiewerkplaats biedt een zogenaamde “Energiemix Methode” aan voor dorpen die aan de slag willen met de ontwikkeling van een visie en een plan op het gebied van energieneutraal worden. Samen met het dorp ga je op twee avonden kijken wat het energieverbruik is van jouw omgeving en hoe je dit vervolgens, bijvoorbeeld met een zonnepark, windenergie of geothermie, energieneutraal kunt maken. Daarbij onderzoek je diverse opties en kom je tot een passende oplossing voor het dorp. Een aantal enthousiaste dorpen gingen u al voor en de resultaten zijn geweldig! Meer weten? Neem contact op met de Energiewerkplaats.

Energiebesparing

Er wordt wel eens gezegd dat energiebesparing moeilijk en lastig is. Maar wat als je samen met je buurtgenoten met z’n allen dit probleem kan aanpakken? En daardoor je wooncomfort stijgt en je energierekening daalt?
De Energiewerkplaats werkt op het gebied van Energiebesparing samen met Buurkracht. De naam zegt het al; Buurkracht gaat samen met jou een buurtteam opzetten die vervolgens de energiebesparing van het dorp of wijk aanpakken. Het buurtteam is hierin leidend en Buuurkracht ondersteunt. Zo kan je op een leuke manier samen met de buurt energie gaan besparen! Meer weten? Neem even contact op met de Energiewerkplaats en vraag naar Sicco en Michel!

Energieopwekking

U heeft gezien en gehoord hoe Garyp een eigen zonnepark heeft gerealiseerd. Lijkt u dit ook wel wat of misschien toch eerst beginnen bij het dak van een loods?
De Energiewerkplaats biedt workshops aan waar u in groepsverband praktijkgericht aan de slag gaat met uw eigen energieopwekkingsproject. U komt alles te weten over twee populaire regelingen; de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+) en de Regeling Verlaagd Tarief (ook wel postcoderoos regeling). Welke regeling het meest passend is voor uw project is van diverse factoren afhankelijk en leert u tijdens de workshop. Meer weten over de SDE+ regeling en Postcoderoos regeling? Neem contact op met de Energiewerkplaats.

MienskipsEnergie

MienskipsEnergie is een nieuwe werkwijze voor gemeenschappen om gezamenlijk beslissingen te nemen over energievraagstukken in de eigen omgeving en daar zelf uitvoering aan te geven. Op deze pagina lees je meer over de ervaringen van lokale gemeenschappen.
Neem ook een kijkje op de website van het keurmerk.

Energie in Fryslân