Mienskipsenergie; rechtvaardige duurzaamheid

Een volmondig JA! voor de energietransitie. Maar dan wel een eerlijke verdeling van lusten, lasten en zeggenschap! De Energiewerkplaats Fryslân (een initiatief van Doarpswurk) zet zich in voor vrijwilligers die in dienst van het algemeen belang, in hun eigen directe leefomgeving, de energietransitie willen vormgeven. We hebben voor vrijwilligers een compleet proces ontwikkeld, van visievorming tot realisatie.

Visievorming

Hoe kunnen we als dorp energieneutraal worden? Wat komt daar allemaal bij kijken hoe komt dat er uit te zien in het dorp?
De Energiewerkplaats biedt een zogenaamde “Energiemix Methode” aan voor dorpen die aan de slag willen met de ontwikkeling van een visie en een plan op het gebied van energieneutraal worden. Samen met het dorp ga je op twee avonden kijken wat het energieverbruik is van jouw omgeving en hoe je dit vervolgens, bijvoorbeeld met een zonnepark, windenergie of geothermie, energieneutraal kunt maken. Daarbij onderzoek je diverse opties en kom je tot een passende oplossing voor het dorp. Een aantal enthousiaste dorpen gingen u al voor en de resultaten zijn geweldig! Meer weten? Neem contact op met de Energiewerkplaats.

Energieopwekking

U heeft gezien en gehoord hoe Garyp een eigen zonnepark heeft gerealiseerd. Lijkt u dit ook wel wat of misschien toch eerst beginnen bij het dak van een loods?
Meer weten? Neem contact op met de Energiewerkplaats.

MienskipsEnergie

MienskipsEnergie is een nieuwe werkwijze voor gemeenschappen om gezamenlijk beslissingen te nemen over energievraagstukken in de eigen omgeving en daar zelf uitvoering aan te geven. Op deze pagina lees je meer over de ervaringen van lokale gemeenschappen.
Neem ook een kijkje op de website van het keurmerk.

Energie in Fryslân