Pers & Voorlichting

De medewerkers van de energiewerkplaats ondersteunen vrijwilligers die initiatief nemen in dienst van het algemeen belang. Voor informatie over deze initiatieven zijn het doorgaans de initiatiefnemers zelf die u te woord kunnen staan. Het is ons beleid niet zelf op de voorgrond te treden namens deze initiatieven. Wij kunnen u wel in contact brengen met de initiatiefnemers. In sommige gevallen, wanneer initiatiefnemers vaak gevraagd worden de pers te woord te staan, hebben we afspraken gemaakt met het initiatief en kunnen wij u te woord staan.

Wij werken doorgaand aan systeeminnovaties die het voor alle lokale initiatieven gemakkelijker moet maken zichzelf te ontwikkelen. Of dit nu technisch, juridisch, financieel of sociaal-organisatorisch van aard is. Overigens, ook hierbij wordt vooral nauw samen gewerkt met de lokale initiatieven.

Voor alle inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van Netwerk Duurzame Dorpen: Johannes Lankester.
jlankester [at] netwerkduurzamedorpen.nl of 06-11321010