Visie, ontwerp & procesbegeleiding

Alles begint met een idee, een visie en moet daarna handen en voeten krijgen; een plan. De Energiewerkplaats Fryslân wil initiatieven daar graag bij helpen. Dit doen wij met behulp van een aantal methodes.

EnergiemixMethode
De Energiewerkplaats biedt de “EnergiemixMethode” aan voor dorpen die aan de slag willen met de ontwikkeling van een visie en een plan op het gebied van energieneutraal worden. Samen met het dorp ga je op twee avonden kijken wat het energieverbruik is van jouw omgeving en hoe je dit vervolgens, bijvoorbeeld met een zonnepark, windenergie of geothermie, energieneutraal kunt maken. Daarbij onderzoek je diverse opties en kom je tot een passende oplossing voor het dorp. Aan de hand van de gegevens die aangeleverd worden en de opties die bedacht zijn wordt er ook een visualisatie gemaakt. Een aantal enthousiaste dorpen gingen u al voor en de resultaten zijn geweldig! Meer weten? Neem contact op met de Energiewerkplaats.

Lokale Democratie

Samen met initiatieven, gemeenten, provincie en rijk zoeken we naar vormen voor democratische processen die een betere verdeling tussen lusten, lasten en zeggenschap voortbrengen. We staan pal achter duurzame initiatieven maar we vinden ook dat de processen transparant, eerlijk, deliberatiever en inclusiever moeten zijn.

Op dit moment ontwikkelen wij democratische instrumenten voor bijvoorbeeld de realisatie van zonneweides.

MienskipsEnergie
MienskipsEnergie is een werkwijze waar collectieve, lokale producenten van energie (stroom) zich aan verbinden. Afnemers van stroom die is opgewekt als MienskipsEnergie zijn zeker dat hun stroomlevering voldoet aan de strenge kenmerken die zijn vastgelegd.

In het kort zijn die kenmerken:

  1. Duurzaam opgewekt – dat wil zeggen stroom uit zon of wind
  2. Lokale productie – aantoonbaar uit de buurt of regio
  3. Zelf beslissen – omwonende beslissen over soort opwek en over plek
  4. Zelf leveren – als eersten krijgen de omwonenden de gelegenheid dezestroom af te nemen
  5. Samen profijt – omwonenden delen mee in de opbrengsten

Lees hier verder.

Ljipstergea
Van idee tot project; hoe pak je dat aan? Kennisplatform Ljipstergea kan jou daar bij helpen! Samen met Oane Terpstra van Ljipstergea ga je kijken hoe je plannen kunt opschrijven en wat er allemaal mogelijk is in jouw dorp op het gebied van energieproductie en energiebesparing. Ook vertelt Oane hoe hij een energiecoöperatie heeft opgericht. Daarnaast zijn er voorbeelddocumenten die je kan gebruiken van energiecoöperaties die lid zijn van Ús Koöperaasje.