Mienskips Energie

Wat is MienskipsEnergie?

MienskipsEnergie vs. Sjoemelstroom
De herkomst van duurzaam opgewekte stroom is vaak discutabel en voor veel bewuste consumenten en zakelijke afnemers niet acceptabel. Buitenlandse certificaten, biomassa-bijstook in kolencentrales, maar ook windturbineparken die dorpen sociaal ontwrichten leveren geen bijdrage aan de democratische verduurzaming van onze nationale energievoorziening. Hoewel naar de letter van de wet ‘duurzaam opgewekt’ worden deze vormen van energie-opwek niet als echt duurzaam ervaren (‘sjoemelstroom‘). Er is geen sprake van (zinvolle) investeringen die een duurzame energievoorziening dichterbij brengen.

Productie en afname van duurzame energie kunnen lokaal bij elkaar gebracht worden. Dat leidt tot directe waardering en daardoor tot nieuwe investeringen.

Gelukkig is met de komst van energiecoöperaties een gemeenschappelijke energievoorziening, zoals de van oudsher bekende dorpsmolen, weer nieuw leven ingeblazen. Deze energiecoöperaties, verenigd in koepelcoöperatie Ús Koöperaasje, hebben aangegeven dat zij graag in deze vormen van duurzame lokale opwek willen investeren. Zij noemen dat ‘MienskipsEnergie’ en zij willen graag dat dit begrip als werkwijze wordt vastgelegd. De meerwaarde die MienskipsEnergie heeft willen zij graag over het voetlicht gebracht zien.

Keurmerk
MienskipsEnergie is een werkwijze waar collectieve, lokale producenten van energie (stroom) zich aan verbinden. Afnemers van stroom die is opgewekt als MienskipsEnergie zijn zeker dat hun stroomlevering voldoet aan de strenge kenmerken die zijn vastgelegd.

In het kort zijn die kenmerken:

  1. Duurzaam opgewekt – dat wil zeggen stroom uit zon of wind
  2. Lokale productie – aantoonbaar uit de buurt of regio
  3. Zelf beslissen – omwonende beslissen over soort opwek en over plek
  4. Zelf leveren – als eersten krijgen de omwonenden de gelegenheid deze stroom af te nemen
  5. Samen profijt – omwonenden delen mee in de opbrengsten

Stroom die voldoet aan al deze kenmerken tegelijkertijd, kan als MienskipsEnergie worden geproduceerd en geleverd. Door een keurmerk ziet een consument in één oogopslag dat het wel goed zit met een product waarvoor hij of zij belangstelling heeft. Anderzijds kan een lokaal initiatief met een bord in één keer duidelijk maken dat de coöperatieve zonneweide of dorpsmolen niet alleen bijdraagt aan de verduurzaming van Fryslân maar ook gedragen is door de gemeenschap. Om die reden is voor het promoten van de transitie van fossiele naar duurzame energie het keurmerk MienskipsEnergie opgezet.

Bron en meer informatie: https://mienskipsenergie.frl/