Wat doet Energiewerkplaats Fryslân

Mienskipsenergie, rechtvaardige duurzaamheid!

Vrijwilligers, die in dienst van het algemeen belang, werken aan de energietransitie in Fryslân door initiatief te nemen, dat is onze doelgroep. Deze vrijwilligers werken jarenlang aan tal van projecten die ons allemaal verder helpen en de energietransitie uiteindelijk ook echt realiseren. Op allerlei niveaus, gemeentelijk, provinciaal en nationaal, moeten initiatieven ontstaan. De Energiewerkplaats Fryslân (een initiatief van Doarpswurk) richt zich op de vrije Friezen die zich vrijwillig inzetten voor initiatieven binnen hun eigen gemeenschap.

De Energiewerkplaats is een ideële organisatie en valt onder het bestuurlijk toezicht van Stichting Doarpswurk. Het is dus nadrukkelijk geen adviesbureau binnen het economisch leven.

Zonder de Energiewerkplaats vindt de energietransitie ook plaats. Wij willen het proces versnellen door initiatieven van elkaar te laten leren, initiatieven van advies en ondersteuning voorzien en het voortbrengen van (systeem-) innovaties waardoor de ontwikkelingscontext voor deze initiatieven verbeterd.

De Energiewerkplaats is een netwerkorganisatie waarbinnen ook vooral wordt samengewerkt met overheden, zowel provinciaal als gemeentelijk.

De Energiewerkplaats biedt advies en ondersteuning voor:

Visie, ontwerp & Proces

Energiebesparing

Energieproductie


Wat kan ik doen

Informatie