Medewerkers

De Energiewerkplaats is een netwerkorganisatie die bestaat uit vrije professionals, ambtenaren en initiatiefnemers. Hieronder staan de medewerkers binnen het kernteam:

Sandra van Assen

Energievisie, Ruimtelijk ontwerp & Proces

Sandra van Assen

 

 

 

 

 


Sybrand Frietema de Vries

Energieproductie

Sybrand Frietema de Vries Photo


Johannes Lankester

Projectleider & Coordinator Netwerk Duurzame Dorpen

????????????????????????????????????????????????????????????????


Haryt Dijkman, Provincie Fryslân

Haryt Dijkman

Annemarie Hoogwoud

Hajo Kootstra

Yerun Karabey

Mark Venema

Erik Overdiep

Annemarie Rozema, Provincie Fryslân

Johannes de Jong

Websitebeheerder

19-Hi-Res-Doarpswurk-1200x500


 

Jaap Koen Bijma

Visie & strategie Energiewerkplaats

Rauwerd Raerd, Jaap Koen Bijma S&S spin in het web van Doarpswurk, voor fotomontage en portret.