MienskipsEnergie


Wat is MienskipsEnergie?

MienskipsEnergie is een nieuwe werkwijze voor gemeenschappen om gezamenlijk beslissingen te nemen over energievraagstukken in de eigen omgeving en daar zelf uitvoering aan te geven. Op deze pagina lees je meer over de ervaringen van lokale gemeenschappen.