Magazine Warm Fryslân

Magazine over het werkbezoek in Denemarken van initiatiefnemers uit Balk, Heeg, Koudum, Reahûs en Terherne. Ze waren afgelopen zomer op pad samen met onze collega’s Johannes Lankester en Sybrand Frietema, vertegenwoordigers van de Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente de Fryske Marren, Gemeente Terschelling en de Provincie Fryslân.

Een Friese zoektocht naar een publiek warmtebedrijf.
Bekijk het magazine op de website van Eigen Warmte Balk