Gariperstroom krijgt keurmerk MienskipsEnergie 

Fryslân is een nieuw keurmerk rijker: MienskipsEnergie. Donderdag 26 april zal mevrouw Houkje Rijpstra, oud wethouder van Tytsjerksteradiel én kwartiermaker van de Fryske Enerzjystrategy, het eerste keurmerk uitreiken aan Stichting de Griene Greide te Garyp.  MienskipsEnergie is duurzaam, lokaal opgewekte energie die is geproduceerd in samenspraak met de mienskip. Deze mienskip is betrokken bij de productie, het verbruik en de opbrengst van de energie.

160601_mienskipsenergie_logodef

MienskipsEnergie komt voort uit de wens van meer dan 40 energiecoöperaties, verenigd in koepelcoöperatie Ús Koöperaasje, die de waarde van lokaal en duurzaam opgewekte energie zichtbaar willen maken. Het initiatief is uitgewerkt door de Energiewerkplaats, waarin Netwerk Duurzame Dorpen / Doarpswurk, de Friese Milieufederatie en Ús Koöperaasje samenwerken aan de bevordering van de energietransitie van onderop. De stichting MienskipsEnergie is eigenaar van het  geregistreerde keurmerk en heeft zichzelf belast met de uitreiking en beoordeling van het keurmerk. Het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van Doarpswurk, Ús Koöperaasje en enkele andere gekozen leden.

MienskipsEnergie moet voldoen aan verschillende eisen. Zo moet het duurzaam zijn opgewekt, bijvoorbeeld door wind, zon of biomassa. Hiervoor is een Garantie van Oorsprong (GvO) nodig, die wordt versterkt door de overheidsinstantie CertiQ. Daarnaast gelden de ‘Principes van Raerd’ die door de initiatiefnemers zijn vastgelegd. Deze houden in dat de mienskip nauw is betrokken bij de realisatie van de duurzame energiebron, deze accepteert, er in participeert en zeggenschap heeft over de opbrengsten. De mienskip, meestal in de vorm van een energiecoöperatie, bepaalt bijvoorbeeld welke doelen of projecten in aanmerking komen voor een bijdrage uit de opbrengsten. De omwonenden profiteren zo mee van de energie-installatie, in plaats van dat de opbrengst naar projectontwikkelaars en andere grote partijen buiten de regio gaat.

Bedrijven die de lokale energie afnemen, tonen met het keurmerk en logo van MienskipsEnergie aan dat ze gebruik maken van duurzame energie die gegarandeerd in de regio zelf is geproduceerd. De GvO die wordt verstrekt voor de installatie is de garantie dat de energie duurzaam wordt opgewekt. De meerwaarde van MienskipsEnergie zit in de koppeling van de GvO en de Principes van Raerd. Deze koppeling garandeert dat het om groene energie gaat die de mienskip wil, over beslist en van profiteert.

Het zonnepark in Garyp is de eerste lokale energie-installatie die voldoet aan de eisen van MienskipsEnergie. Hier vindt dan ook de officiële lancering van het keurmerk plaats. Vanaf nu hebben alle Friese dorpen en wijken, die zelf aan de slag willen met de energietransitie, een instrument in handen om hun resultaten zichtbaar te maken. Op dit moment staan er verschillende initiatieven op stapel die een aanvraag van het keurmerk overwegen. Andere regio’s die eenzelfde soort keurmerk zouden willen voeren, kunnen gebruik maken van de kennis en ervaring van de stichting MienskipsEnergie.