Yge Valk en wethouder Herwil van Gelder

Grieneko en gemeente Leeuwarden lanceren pilot

Vicevoorzitter Yge Valk van Energiecoöperatie Grieneko en wethouder Herwil van Gelder ondertekenden op woensdag 24 april een overeenkomst voor duurzame woningen. De energiecoöperatie Grieneko, opgericht in 2015, en de gemeente Leeuwarden slaan hiermee de handen voor een pilot met duurzame woningen in het buitengebied van de gemeente. In dit gebied, waar het aanleggen van een warmtenet vaak lastig is, worden woningen energiezuinig gemaakt en van het aardgas afgehaald. De voorbereidingen hiervoor beginnen in 2019 en in 2020 staat de uitvoering gepland.

Gemeentes staan voor grote uitdagingen wat betreft de energietransitie, aangezien in 2021 er in detail uitvoerbare plannen gereed moeten zijn per wijk of dorp. Het buitengebied met de dorpen Baard, Easterlittens, Húns en Leons vraagt een andere aanpak dan stadswijken met betrekking tot energietransitie. Zo is de optie voor een warmtenet in deze gebieden vaak niet haalbaar, omdat de woningen vrijstaand zijn en vaak verder uit elkaar liggen. Tevens zijn de woningen vaak uniek, wat vraagt om een speciale aanpak.

De pilot is ook een leerproces en moet in de toekomst als voorbeeld dienen voor vergelijkbare plattelandsprojecten met betrekking tot energietransitie. In mei organiseren Grieneko bestuursleden en een vertegenwoordiger van de gemeente Leeuwarden een aantal dorpsbijeenkomsten om inwoners van het buitengebied te informeren.

 

Bron persbericht en foto: Grieneko

Over de auteur

Energiewerkplaats Fryslân

Bekijk alle posts