De Eendracht trots op eerste zonnedak Haule!

Energiecoöperatie(EC) De Eendracht heeft het eerste collectieve zonnedak in Haule gerealiseerd. Afgelopen week heeft de Firma Boonstra uit Haulerwijk, de zonnepanelen gelegd op de schuur bij familie Van Vilsteren in Haule. Zeventien huishoudens uit Haule en omgeving participeren in dit zonnedak met in totaal 160 participaties. Met het dak wordt collectief stroom opgewekt wat door de EC wordt verkocht aan het coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns. Met de door de participanten opgewekte energie verdienen zij hun inleg terug door teruggave van de energiebelasting op hun elektriciteitsrekening. Na de zomervakantie is de feestelijke opening.

Met dit zonnedak heeft de EC de eerste opweklocatie in haar bestaan gerealiseerd. We kunnen nu dus lokaal energie opwekken wat door de leden van de EC weer lokaal gebruikt kan worden. Energie VanOns is immers “ons” energiebedrijf. Als men lid is van de EC en energie afneemt van Energie VanOns dan krijgt de EC daar een vergoeding voor. Zo houden we onze energie lokaal en komen de inkomsten ten goede aan de inwoners van de gemeente Ooststellingwerf. De EC geeft hier invulling aan door nieuwe projecten en o.a. donaties aan verenigingen.

De energiecoöperatie heeft zich als doel gesteld om meerdere collectieve zonnedaken te realiseren. In Makkinga is de verkoop van participaties inmiddels gestart en in Ravenswoud zijn er plannen in een vergevorderd stadium. Belangstellenden uit de hele gemeente kunnen informatie opvragen via info@eendracht-ooststellingwerf.nl

De Energiecoöperatie de Eendracht Ooststellingwerf is dé energiecoöperatie voor Ooststellingwerf. Het doel van de coöperatie is om zoveel mogelijk duurzame energie, lokaal op te wekken; door leden of samen in de coöperatie. Ook  geven we voorlichting en adviezen hierover en we functioneren als wederverkoper van echt groene energie. Wij hebben een aantrekkelijk contract afgesloten met de energiemaatschappij Energie VanOns. Dit is een coöperatieve energieleverancier opgericht om de duurzame wensen en projecten van lokale initiatieven in het Noorden te ondersteunen en te versnellen.

 

Persbericht Energiecoöperatie de Eendracht Ooststellingwerf