Partijen Balk werken aan een alternatief voor aardgas

Balk, 16 november 2021

Op dinsdag 16 november heeft de Energiecoöperatie Gaasterland samen met vijf andere partijen een intentieovereenkomst ondertekend. Woningcorporatie Dynhus, gemeente De Fryske Marren, AVK Plastics, Plaatselijk Belang Balk Vooruit en de ondernemersvereniging Eigen Haard / De Stikke. Zij hebben met elkaar afgesproken om samen te werken bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek als eerste stap naar een aardgasvrij Balk.

In Balk worden de eerste stappen gezet om in 2030 het aardgasverbruik zoveel mogelijk te beperken. “Dat klinkt nog ver weg en is tamelijk vaag. Tegelijkertijd wordt de urgentie om iets te doen steeds groter. Niet alleen vanuit klimaatperspectief, maar ook vanuit financieel perspectief. Kijk bijvoorbeeld naar de stijging van de gasprijzen de afgelopen tijd,” vertelt Tjeerd Osinga, bestuurslid Energiecoöperatie Gaasterland. “Wij willen concreet aan de slag. En zelf regie houden op wat voor Balk de beste methode is om van aardgas naar een andere vorm van warmtevoorziening over te stappen. Zoveel mogelijk met gebruikmaking van kennis en inzet vanuit ons eigen dorp”.

In Balk is waarschijnlijk een unieke combinatie mogelijk om op een andere manier woningen en andere gebouwen te verwarmen. Namelijk uit aquathermie vanuit het Slotermeer en restwarmte van AVK Plastics en uit het rioolpompgemaal. De gezamenlijke partijen laten een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren, waarin niet alleen deze kansrijke optie wordt onderzocht, maar de haalbaarheid van alle andere mogelijke scenario’s. Met het onderzoek wil men inzicht krijgen wat het meest reële scenario is om de ambitie in Balk te realiseren.

Balk is aangewezen als één van de vier startdorpen voor de Warmtevisie in De Fryske Marren. Dit betekent dat de gemeente deze inwonersinitiatieven gaat ondersteunen. “Samen onderzoeken we de mogelijkheden voor de verschillende duurzame warmtealternatieven en werken we aan het uitvoeren van plannen. De aanbesteding voor een haalbaarheidsonderzoek hoe we de ambitie van een aardgasvrij Balk het beste kunnen bereiken is inmiddels gestart”, zegt wethouder Frans Veltman.

De planning is dat het haalbaarheidsonderzoek begin mei van 2022 afgerond is. Daarna wordt het hele scenario verder uitgewerkt. “Hierbij worden de inwoners van Balk ook betrokken en gaan we deelnemers werven. Voordat we de schep in de grond kunnen zetten zijn we waarschijnlijk wel twee tot drie jaar verder”, zegt Tjeerd. “Wat de nieuwe oplossing voor warmte straks gaat kosten is nog onduidelijk. Maar één van de uitgangspunten is om de kosten voor de inwoners zo laag mogelijk te houden”.

Bron: persbericht Energiecoöperatie Gaasterland 

Afbeelding van Magnascan via Pixabay