BTW teruggave op PV panelen

Eerder hebben we jullie geïnformeerd over BTW teruggave op een PV-installatie en de geleverde zonnestroom. Inmiddels is er meer duidelijkheid.

1)    Wie niets doet, wordt geen ondernemer voor de omzetbelasting, hoeft geen BTW te factureren over geleverde zonnestroom, en krijgt ook geen BTW terug over de aanschaf van de installatie.

2)    Wie na 20 juni 2013 een installatie heeft laten plaatsen (en daarna de factuur heeft gekregen), kan zich nu nog als ondernemer aanmelden bij de belastingdienst, een verzoek indienen voor teruggave van de BTW op de aangeschafte installatie, en vervolgens voor volgende jaren verzoeken om vrijstelling van de verdere verplichtingen t.a.v. de BTW, omdat hij of zij valt onder de kleine ondernemersregeling (jaarlijks minder dan € 1.345,= BTW af te dragen).

De tweede oplossing is financieel interessant, onder meer voor deelnemers aan het PV-privé project, maar betekent wel wat werk. Als extra service bieden wij jullie bij deze vanuit het PV-privé project een aantal handreikingen, zodat je er zelf mee aan de slag kunt gaan:

Bijlage 1: Een globaal stappenplan en een rekenvoorbeeld met concrete uitleg

 Bijlage 2: Ingevuld voorbeeld van het formulier “Opgaaf startende onderneming” om een BTW nummer bij de Belastingdienst aan te vragen

 Bijlage 3: Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen van de Belastingdienst

Voor de beantwoording van detailvragen voor jouw specifieke situatie kun je terecht bij de Belastingtelefoon. Het zou kunnen zij dat deze regeling binnen niet al te lange tijd wordt afgeschaft, dus wacht niet te lang met het in gang zetten van je aanvraag.

Over de auteur

EWPFRL@dmin

Bekijk alle posts