Informatiebrief SDE+ loket Fryslân

Energiewerkplaats Fryslân en Ús Koöperaasje starten gezamenlijk een ondersteuningsmogelijkheid voor lokale energie initiatieven die gebruik willen maken van SDE+. Dorpen, wijken en initiatiefgroepen kunnen kosteloos gebruik maken van dit loket. SDE+ (Subsidie Duurzame Energie) is een subsidieregeling van de rijksoverheid die jaarlijks wordt vastgesteld. De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Individuen zijn uitgesloten van deelname maar lokale initiatieven (bijv. coöperaties) kunnen wel in aanmerking komen.
Om gebruik te maken van ons loket dient u een formulier in te vullen zodat wij een eerste verdeling kunnen maken voor aanvragen in 2014 en aanvragen in 2015. Dit formulier vindt u hier.