Nieuw filmpje over de Postcoderoos regeling

In deze video vertelt postcoderoos specialist Simon Visbeek over de regeling verlaagd tarief.
Initiatiefnemers Anton van Wijk (Coöperatie Duurzaam Heeg) en Hilbert Hoekstra (Doarpskoöperaasje Krigel, Nij Beets) delen hun ervaringen.