Wat is postcoderoos?

De postcoderoosregeling (hierna: PCR) vloeit voort uit het energieakkoord 2013 en is bedoeld om de opwekking van lokaal en duurzame energie te stimuleren. Met de PCR krijgen lokale bewoners de mogelijkheid gezamenlijk in een...

Lees meer