Postcoderoos regeling nog gunstiger

Met het nieuwe belastingplan is voor de postcoderoosregeling de korting op de energiebelasting in 2016  10,07 eurocent per kWh. Eind december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan2016. Hierin is opgenomen dat de regeling Verlaagd Tarief voortaan om een volledige vrijstelling van de energiebelasting gaat. In hetzelfde belastingplan is ook opgenomen dat de energiebelasting voor elektriciteit in zone 1 in 2016 lager is dan het afgelopen jaar. Daartegenover staat een hogere belasting van gas.
Meer info via deze link