Wat is postcoderoos?

De postcoderoosregeling (hierna: PCR) vloeit voort uit het energieakkoord 2013 en is bedoeld om de opwekking van lokaal en duurzame energie te stimuleren. Met de PCR krijgen lokale bewoners de mogelijkheid gezamenlijk in een coöperatie of vereniging van eigenaren te investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor krijgen de deelnemers een korting op de energienota en zijn tot maximaal 10.000 kWh vrijgesteld van energiebelasting.

Hoe werkt de postcoderoosregeling?
Met de inleg van de deelnemers investeert de coöperatie in de aanschaf van een installatie waarmee hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt, bijvoorbeeld zonnepanelen. Met toepassing van de PCR ontstaan hierdoor twee geldstromen. In de eerste plaats ontvangt de coöperatie of vereniging van eigenaren een vergoeding van de energieleverancier voor de verkoop van de opgewekte stroom. Hiervan betaalt de coöperatie het beheer en onderhoud van de installatie. Daarnaast ontvangt de deelnemer in het project via de energieleverancier een energiebelastingkorting op haar energienota. Voor 2016 bedraagt deze energiebelasting 0,1007 ex btw per kWh. De hoogte van de korting is afhankelijk van de deelname in de coöperatie en bedraagt maximaal 10.000kWh x €0,1007= € 1.007 ex btw per aansluiting.

Van wie?
Toepassing van de PCR kan door de coöperatie worden aangevraagd bij de belastingdienst. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden verstrekt de belastingdienst een beschikking waarmee de PCR kan worden toegepast. De korting geldt van overheidswege en is voor 15 jaar gegarandeerd.