Veel belangstelling voor workshop opzetten van een energiecoöperatie

Op maandagavond 12 mei heeft in het kantoor van de Stichting Doarpswurk in Raerd de eerste workshop over het onderwerp hoe zet je een locale energiecoöperatie op plaatsgevonden. Deze workshop is georganiseerd door de Energiewerkplaats in het kader van een serie verdiepingsbijeenkomsten.

De workshop is uitgevoerd door Johan ten Brinke van Ús Koöperaasje. Maar liefst 18 belangstellende hebben van 4 uur lang hard gewerkt om alle aspecten die om de hoek komen bij het oprichten van een energiecoöperatie door te nemen. De presentatie die is gebruik kan via onderstaande link worden ingezien:workshop energiecoöperatie