Notitie energiecoöperaties Stimuleringsregelingen

Onderzoeker Anne Marieke Schwencke heeft onderzoek gedaan naar Stimuleringsregelingen vanuit het perspectief van Energiecoöperaties: zon wind en land.
U kunt deze publicatie hier downloaden.