Onderzoek “EMPOWER THE ENERGY LANDSCAPE OF FRIESLAND” door Agnes Galama

In opdracht van Trynergie en de Provinsje Fryslân heeft Agnes Galama, student stedenbouwkunde urbanism, een afstudeeronderzoek gedaan. Samen met Trynergie zijn hiervoor twee workshops georganiseerd, waarin we met Agnes vooruitblikten in het energielandschap van de toekomst in de Trynwâlden. Aan de hand van de resultaten hiervan en haar vervolgonderzoek schreef zij haar afstudeerscriptie. Agnes is op 24 juni afgestudeerd in Delft. Haar eindcijfer was een 9. Een prachtig resultaat. En Trynergie kan verder met de uitkomsten van het onderzoek.

De volgende hoofdvraag werd geformuleerd:

“Wat is een effectieve strategie voor de dorpen en haar
plattelands omgeving in Friesland om energieneutraal te
worden en daarbij de ruimtelijke kwaliteit te respecteren
of verbeteren?”

Door middel van onder andere workshops in samenwerking met Trynergie heeft Agnes Galama diverse scenario’s ontwikkeld. Graag willen wij de bezoekers en deelnemers van de Energiewerkplaats van dit onderzoek op de hoogte stellen en de uitkomsten met u delen:
De Nederlandse samenvatting kunt u hier lezen.

 

tafel