Postcoderoosprojecten in Friesland in de lift

In Friesland staan 50 postcoderoosprojecten op stapel. Dat is niet alleen het gevolg van de verruiming van de belastingkorting die sinds begin dit jaar is doorgevoerd. Belangrijk is ook de bredere aanpak voor energieneutrale gemeenschappen. Daardoor is de belangstelling al snel gewekt voor het opzetten van postcoderoosprojecten.

Het Zuid-Friese Tjerkgaast kent de Friese primeur. Op het pand van Landbouw en Mechanisatiebedrijf Tjitte de Wolf zorgen sinds vrijdag 30 september 225 zonnepanelen voor een verwachte jaaropbrengst van 57.000 kWh.
Deze Friese primeur is een van de eerste postcoderoosprojecten in heel Nederland die daadwerkelijk is gelukt. De verruiming van de belastingkorting, die deelnemers van een energiecoöperatie hebben als ze een postcoderoosproject opzetten, heeft daarbij zeker geholpen. Deze is per 1 januari van dit jaar verruimd van een belastingkorting van 7,5 cent per kWh naar volledige vrijstelling van belasting, oftewel 10 cent per kWh korting op de stroomprijs.

Energiewerkplaats
Maar alleen deze verruiming is niet voldoende, beseft men in Friesland. Postcoderoosprojecten worden pas echt opgepakt als een flink deel van het dorp of buurt weet waarom ze dit eigenlijk zouden willen, vertelt Johannes Lankester. Hij is coördinator van het Netwerk Duurzame Dorpen waar de Energiewerkplaats Friesland deel van uitmaakt. De Energiewerkplaats is opgezet door de Friese dorpenorganisatie Doarpswurk en de Friese Milieu Federatie met hulp van de provincie. “Er zijn in Friesland genoeg energiecoöperaties, die bezig zijn energiebesparingsprojecten of duurzame energieprojecten in vooral hun dorpen. Om echter een goede energiecoöperatie voor een postcoderoosproject op te zetten is meer nodig. We kijken dan ook breder, naar energieneutrale gemeenschappen. Wij zetten daarbij gestructureerd in op het proces van eerst visievorming, dan inspiratie en planvorming, gevolgd door realisatie. Dat doen we nu bij 30 dorpen in Friesland. Die visievorming is heel belangrijk omdat in deze fase veel mensen uit de buurt of het dorp meedenken en meebeslissen over een energieneutraal dorp of wijk. In deze fase wordt ook besloten of het dorp een postcoderoosproject wil opzetten. En dan is het makkelijk als er zoveel mogelijk mensen uit het dorp snappen waarom een zonne-energieproject wordt gestart.”

Dorpsorganisatie
Vanwege deze structurele aanpak in 30 dorpen en wijken zijn er veel meer postcodesroosprojecten in de maak dan één per dorp. Lankester: “Wij leiden eigenlijk dorpsorganisaties op en niet alleen projecten. Dat betekent dat er zeker 50 projecten in aantocht zijn. Want als een coöperatie eenmaal de smaak te pakken heeft, dan blijft het meestal niet bij een project.” In Energie+ 4/2016 verschijnt een uitgebreid artikel over dit onderwerp.

bron: http://www.energieplus.nl/nieuws/nieuws/postcoderoosprojecten-in-friesland-in-de-lift.616191.lynkx