Friese 200e buurt profiteert van samen energie besparen met Buurkracht

Actieve deelnemers pakken elk jaar weer € 575,- energiewinst

In het Friese Folsgeare is de 200e Buurkrachtbuurt in Nederland van start gegaan. Een team van enthousiaste inwoners gaat samen met zo veel mogelijk dorpsgenoten energie besparen. Iedereen kan meedoen. In Buurkrachtbuurten verlagen actieve deelnemers hun energielasten met gemiddeld € 575,- per jaar. Dat is een vermindering van maar liefst 33%. In totaal verdienen ze al ruim € 850.000,- per jaar terug op hun rekening.

Initiatiefnemer van de 200e Buurkrachtbuurt Folsgeare Mario Grims (met bloemen) en zijn buren, samen met buurtbegeleiders Michel Hania (met taart) en Sicco Boorsma (tweede van li
Initiatiefnemer van de 200e Buurkrachtbuurt Folsgeare Mario Grims (met bloemen) en zijn buren, samen met buurtbegeleiders Michel Hania (met taart) en Sicco Boorsma (tweede van links).

Verduurzaming leeft in Folsgeare. Mario Grims, die samen met Bauke Posthuma en Hans-Erik Iken het dorpsteam vormt: “Een kwart van de 120 woningen heeft bijvoorbeeld al zonnepanelen op het dak. Met betere isolatie er is nog veel winst te halen. Zeker ook op comfort in huis. We zijn alvast aan het inventariseren wat het jaarverbruik van huishoudens in het dorp is en wat dorpsgenoten samen willen en kunnen doen aan technische maatregelen. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om een energiecoöperatie te starten, waarmee we de weg vrijmaken voor gezamenlijke projecten zoals een zonnedak op het dorpshuis.”

200 Buurkrachtbuurten in Nederland

Energiebesparing en -opwek in Friesland

Friesland staat aan kop van de HIER Klimaatmonitor, mede dankzij de grote hoeveelheid aan energiecoöperaties en zonneparken in de provincie. Sinds begin dit jaar werkt de Energiewerkplaats Fryslân samen met Buurkracht. De Energiewerkplaats Fryslân ondersteunt vooral bij collectieve duurzame energieproductie. Buurkracht voegt daar gezamenlijke energiebesparing in dorpen en buurten aan toe. Buurtbegeleiders Michel Hania en Sicco Boorsma verbinden de beide organisaties en ze begeleiden de energiebesparende buurten en dorpen.

Isolatie populairst onder energiebespaarders van Buurkracht

Deelnemers aan Buurkracht die energiebesparende maatregelen namen brachten hun CO2-uitstoot al met gemiddeld 38% omlaag. Gezamenlijk komen zij op een vermindering van jaarlijks twee miljoen kilogram CO2. Hiervoor moeten 200.000 bomen een jaar lang groeien. De populairste maatregel is spouwmuurisolatie (600), gevolgd door zonnepanelen (550) en vloerisolatie (220).

Samen energie besparen versterkt het buurtgevoel

Behalve energiewinst, ervaren actieve Buurkrachtdeelnemers ook een sterker buurtgevoel. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. “De deelname en verbondenheid met een Buurkrachtinitiatief lijkt de intentie om energiegedrag aan te passen te vergroten. En we vinden ook de omgekeerde werking; samen energie besparen versterkt het gevoel van verbondenheid met de buurt”, aldus hoogleraar en onderzoekster Linda Steg.

Buurkracht is ‘samen energie besparen’

Buurkracht helpt buurten grip te krijgen op hun energieverbruik en ondersteunt bij besparingsmaatregelen. De buurt krijgt een buurtbegeleider, bewoners krijgen inzicht in hun energieverbruik en Buurkracht helpt bij het enthousiasmeren van de buurtgenoten. Buurkracht is een maatschappelijk initiatief van Enexis Groep. Zie ook www.buurkracht.nl. Meer cijfers en buurtervaringen staan in het gratis Buurkracht Jaarboek op www.buurkrachtjaarboek.nl.