Koudumers gezamenlijk naar energieneutraal brengen in 2025

Door Harmen Weijer

Energieneutraal in 2025: met die duidelijk en ambitieuze stip op de horizon wil Koudum de komende tien jaar fors aan de slag. Want dat vraagt voor de 1200 huishoudens een flinke inzet. Duurzaam Koudum pakt het dan ook gestructureerd op, vertelt Jaap Bijker van Duurzaam Koudum.

In 2013 vierde Dorpsbelangen Koudum hun 100-jarig bestaan. Bij zo’n heugelijke mijlpaal keek men niet alleen terug maar ook vooruit: hoe kunnen we het dorp zo goed mogelijk achterlaten voor onze kinderen, kleinkinderen en nog veel verder? Er werd in december 2012 een werkgroep Duurzaamheid opgericht, vertelt Jaap Bijker. “We hebben deze werkgroep al redelijk snel omgezet in een coöperatie, om zo concreet mogelijk met duurzaamheid aan de slag te kunnen.”
Vanaf maart 2013 is de coöperatie actief op zoek naar leden, en dat aantal groeit gestaag. Bijker: “We zitten inmiddels op 110 leden/huishoudens, in een dorp van 1.000 huishoudens gaat dat behoorlijk goed. We hebben een flink aantal duurzame en energiebesparingsacties gedaan. Zo zijn we begonnen met isolatie-acties, door inloopspreekuren voor dorpsgenoten te organiseren, waarbij plaatselijke aannemers advies gaven over isolatie. Onze eerste eigen investering was een warmtecamera. Daarmee is inzichtelijk te maken of en waar isolatiemaatregelen genomen kunnen worden in woningen. Daar gaan we ook de boer mee op, want we hebben een paar mensen in onze club die daarover goed advies kunnen geven. We hebben tot nu toe 30 huishoudens van advies voorzien en we hopen dat ze hieruit voortvloeiende maatregelen met plaatselijke ondernemers doen.”

Lees meer

Over de auteur

EWPFRL@dmin

Bekijk alle posts