Garantiefonds voor lokale duurzame initiatieven

Op 28 juni 2017 heeft de Provinciale Staten een motie aangenomen die een groot struikelblok gaat wegnemen voor de plannen van lokale coöperaties.

In de provincie zijn veel initiatieven zoals energiecoöperaties actief bezig met heel veel plannen op het gebied van energiebesparing en energieproductie. Helaas blijkt dat de hoge rentepercentages op externe financiering een gigantisch struikelblok zijn voor deze initiatieven. De financiering bij banken loopt vaak op niets uit en als het al lukt dan zijn de rentelasten moeilijk op te brengen.

Er is een motie ingediend door PvdA, SP, CDA, FNP en D66 die dit struikelblok moet wegnemen. Provinciale Staten heeft de motie met een ruime meerderheid aangenomen en roept daardoor een garantiefonds in het leven. Dit garantiefonds gaat er voor zorgen dat lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid door kunnen gaan met hun plannen.

“Door dit garantiefonds kunnen veel meer plannen, veel sneller gerealiseerd worden!” –
Johannes Lankester (Coördinator Netwerk Duurzame Dorpen)

In de motie wordt gevraagd om samen met deskundige organisaties zoals onder andere Us Koöperaasje, Doarpswurk en Netwerk Duurzame Dorpen te onderzoeken welke juridische en financiële mogelijkheden er zijn om een garantiefonds vorm te geven. De verwachting is dat dit in 2018 al draait en initiatieven er gebruik van kunnen maken.

De Energiewerkplaats Fryslân is erg tevreden dat deze motie is aangenomen; “Door dit garantiefonds kunnen veel meer plannen, veel sneller gerealiseerd worden!” aldus Johannes Lankester (Coördinator Netwerk Duurzame Dorpen)